Technologie torkretových (stříkaných) betonů

Torkretové směsi jsou zvláštní skupinou stavebních materiálů, kterým se často říká stříkané betony. Jejich využití se uplatní hlavně při plošných opravách, například opěrných zdí, zpevněných říčních koryt, vnitřních ploch tunelů, různých průmyslových a provozních prostor atd. Aplikace těchto materiálů se děje výhradně strojním způsobem. Torkretování je metoda nanášení betonové směsi nástřikem pomocí torkretovacího stroje.

Torkretování je postup, kdy se suchá směs dopravuje pomocí hadice a stlačeného vzduchu do torkretovací pistole, v níž se smísí s vodou a metá se na svislé konstrukce nebo na stropy.

Fotogalerie

Prohlédněte si ukázky torkretování v praxi (klikněte na náhled):